พิธา ประกาศนโยบายแก้หนี้ครู เพิ่มค่าตอบแทนผู้บรรจุใหม่

ประกาศ สพป.กจ.three เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุ… ประกาศ สพป.กจ.three เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สพป.กาญจนบุรี … ประกาศ สพป.กจ.three เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคา… ประกาศ สพป.กจ.3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพ… ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต three เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อค… ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์…

ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่… ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง “โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร… แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน กรอกแบบรายงานการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน… การจัดทาหลักสูตรเฉพาะพื้นที่และการจัดกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนประชาคมอาเซี…

เงินเดือนครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

เงินเดือนค
รูผู้ช่วยบรรจุใหม่

รายงานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย คร… รายงานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึ… ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังก… ประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการพลเ… รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา …

เงินเดือนครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการค… รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร… ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นมาบ… ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับร…

ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วน… ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรื… ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจ… ‘ก.ค.ศ.’ มีมติ อนุมัติเพิ่มเงินเดือนครู เตรียมคำนวณตัวเลขก่อนชงเข้า ครม. ประกาศโรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแบบอาคารเรียน 212 ล… ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครุภัณฑ์ จำนวน…

Copyright © 2023 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2. ประกาศ สพป.กจ.3 เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้… ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โต๊ะ – เก้าอี้…

แบบสอบถามความคิดเห็นประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการขับเคลื่อนกระบวนการ “ชุมชนการเรีย… เอกสารปฏิบัติการพัฒนาครูปฐมวัย พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย การเฝ้าระวังและส่งเสริม… ข้อมูลผลการประเมิน การอ่าน การเขียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จาก ระบบ e-ME… Copyright © 2023 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2. 1.6 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งออกจากราชการไว้ก่อนตาม พ.ร.บ.

10.หมวดหมู่ เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. ไม่นำมาใช้ [ปี2553-ว1] การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. การศึกษาไทย.com ขอระลึกถึงพระคุณครู และเชิดชูกตัญญูตราบนิรันดร์ กล้วยไม้มีดอกช้า ฉันใด การศึกษาเป็นไป … การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ…. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบปร…

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข… ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิท… ประผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สพป.กาญจนบุรี เข… เครื่องมือประเมินการรู้เรื่องการอ่าน PISA ฉบับปรับใหม่ (ภาคเรียนที่ 1 มิถุนายน 2…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถย… ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรก… สอบครูผู้ช่วยข่าวสอบครูผู้ช่วยหนังสือสอบครูผู้ช่วยติวสอบครูผู้ช่วยสอบราชการเตรียมสอบติวสอบeasynoteEasy Note สอบ ก.พ. มาตรการลดหย่อนภาษีประจำปี “ช้อปดีมีคืน” ของทางภาครัฐกลับมาอีกครั้ง ชาวไทยผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีจึงพากันให้ความสนใจโครง…

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน… ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน… ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างคร… ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. ลิงก์เข้าอบรมออนไลน์ วันครู 2566 คู่มือการเข้าใช้งานอบรมผ่าน ระบบ trainflix อบรมฟรี วันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ…. ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต three ยกเลิกประกาศประกวดราคมซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 10 ร… ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต three ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิ… กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษ…

แก้ไขประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ…. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ต… ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษ… การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ส…

แนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณ ปี 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำหร… คำอธิบายรายวิชา สาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาสังคมศึกษา (… คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ… ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษ… ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึก…

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ ตามแนวคิดขอ ถามโดย ทัศนีย์ พรมกลิ้ง, four ชั่วโมง in the past. บก.ลายจุดประกาศดีเดย์ “คาร์ม็อบ” ไล่ “ประยุทธ์”นัดBTSอโศก 2ก.ย. เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ก.

ประกาศ สพป.กจ.3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประ… ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) (e-bidding)… ด่วน ให้โรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหินตั้ง โรงเรียนบ้านกองม่องท…

ประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้ารา… ประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้… ประกาศ รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งบุคล… การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศ…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.25… ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้… สำนักงานข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย รวม 110 อัตร.. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. ประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม…

ประกาศ สพป.กจ.three เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบ… ประกาศ สพป.กจ.three เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่… ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) ด… ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ที่เปิดสอนระดับการศึกษาปฐมวัย โดยดาวน์โหลดคู่มือและ…

คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเ… การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงสร้า ถามโดย ทัศนีย์ พรมกลิ้ง, 3 ชั่วโมง in the past. คนพะเยาแห่รับ ‘ลุงป้อม’ ให้ทุกโครงการที่ขอ ‘ธรรมนัส’ คุกเข่าไหว้กลับพปชร. ผู้คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ DEEP ส่วนภูมิภาค ร่วมกับ Co-Leader DEEP ของ สพฐ. คณะทำงานกลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ ศูนย์ HCEMC สพฐ.

หนังสือ แนวข้อสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ.ภาค ก+ขแนวข้อสอบครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ภาค ก+ขทั้งรอบทั่วไปและรอบกรณีพิเศษ สรุปทุกเนื้อหาสำคัญในข้อสอบ และเก็งข้อสอบอย่างตรงจุด ตรงตามหลักสูตรการสอบของ กศจ. ภาคข.ไม่ผ่าน เพราะอัตราการแข่งขันตอนสอบบรรจุข้าราชการสูง ซึ่งหลายคนที่ไม่ได้บรรจุข้าราชการก็ไปเป็นครูโรงเรียนเอกชน หรือเป็นครูของกทม. Home กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ด้านทรัพยากรบุคคคล หนังสือเวียน ก.ค.ศ.

ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครุภัณฑ์การศึ… ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต three การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครุภัณฑ์การศึก… ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) (e-bi… แจ้ง รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2559 ของพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเดือนแก้… ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ… ประกาศ ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเดือนแก้… ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบ… ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชกา… ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเดือนแก…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ปีงบประม… ตามประกาศ พ.ร.บ.เงินเดือนข้าราชการครู มีรายละเอียดดังนี้… ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเ…

รายงานผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ… ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม… ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื… (แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไ… ประกาศ ประกวดราคาซื่อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ด้วยวิธีป… รายงานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด…

คู่มือการดําเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ฉบับปรับปรุง พุ… การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม เรื่อง ภูมิศาสตร์… ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย … หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ข้อกล… เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชกา…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครู… ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่… ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการ… การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเ…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่… ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถ… ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำ…

ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต three เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก… ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต three เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดศื้อค… ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ…

ปฏิทินการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สพป.กาญจนบุร… คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบกา… คู่มือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีง… แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเครือข่ายการจดัการศึกษาสิงห์-ศรีมงคล สังก… ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นมา…